Si us plau, ompliu totes les dades obligatories (*).

Seleccioneu a quina aula us voleu matricular
Aula


DADES PERSONALS DE L'ALUMNE/A
Cognoms *
Nom *
Data de naixement *  (dd/mm/aaaa)
Sexe *
Adreça *
Codi postal *
Població *
Compte corrent *
Codi IBAN Entitat Oficina DC Nro. compte
Titular c/c *
Adreça electrònica *
Telèfon mòbil de contacte *
Altres telèfons  
Ja he estat alumne/a de l'escola  


El responsable del tractament de les dades és l’Escola de Teatre del Gironès (Consell Comarcal del Gironès). Les dades seran tractades amb finalitats docents i d’organització dels serveis. Les dades es tractaran amb el vostre consentiment per donar compliment a les obligacions pròpies de l’Escola. No es comunicaran a altres persones. En qualsevol moment podrà accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol•licitar la limitació del tractament o oposar-s’hi. Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web.